GDPR

Ochrana osobních údajů

Informace o našich zákaznících uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím stranám.

Bez výslovného souhlasu zákazníka nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Podmínky užití

Webové stránky RexShop jsou autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Prohlášení o ukládání Cookies

Webové stránky firmy RexShop ukládají do Vašeho prohlížeče tzv. cookies.

Cookies sledují Vaše zvyky v prohlížení webových stránek, díky čemuž můžeme naše stránky optimalizovat pro Váš lepší zážitek z prohlížení.

Nejedná se však o žádné osobní, či jinak citlivé informace.

Soubory cookies můžete kdykoliv z Vašeho internetového prohlížeče vymazat.

V případě, že si nepřejete, aby se Vám cookies do prohlížeče ukládaly, je potřeba upravit nastavení prohlížeče, který používáte.